NOORDELIJK  HEILSLEGER

                                                   Uw officieren:

   

Majoor M. La Haye

 

Majoor R. Loos

 

Kerkdienst: Elke zondag om: 12.00 of 19.00 uur. Een dienst waarin Gods Woord verkondigt wordt zoals het er werkelijk staat, zonder omhaal, afgewisseld door enthousiaste samenzang en getuigenissen van mensen die willen vertellen wat God in hun leven heeft gedaan.
Ook ons zangkoor en onze gospelgroep: "Beth-El" laten in deze samenkomsten regelmatig
van zich horen.  1x per maand vertonen we een film om 15.00 uur
Het evangelisatieblad dat wij uitgeven is de "Heilsboodschap". Aan de hand van actuele
onderwerpen vertellen wij over Jezus Christus. Het tijdschrift verschijnt elke twee maanden
en wordt huis-aan-huis, in winkelcentra en in cafes verspreid. Ook de abonnees ontvangen
dit blad.