NOORDELIJK  HEILSLEGER

Wilt u ons helpen?

Wij zijn u zeer erkentelijk als u ons zou willen steunen in ons werk. Alle giften aan het Noordelijk Heilsleger zijn - binnen de grenzen van de wet - fiscaal aftrekbaar.
Onze organisatie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

U kunt direct doneren op IBAN: NL 59ABNA  047.06.09.257 t.n.v. Noordelijk Heilsleger te Groningen, of


Online Doneren

U kunt nu gemakkelijk en heel modern vanuit uw stoel via onze website
online doneren met behulp van onze doneermodule van Stichting GeefGratis.

Door op onderstaande button te klikken kunt u gemakkelijk, snel en veilig geld doneren.
In een paar simpele stappen helpt u ons met uw bijdrage.

Doe een online donatie, klik op onderstaande button:

doneer online - doneren