NOORDELIJK  HEILSLEGER

 

 

 
Noordelijk Heilsleger
Bieslookstraat 31-1                              Wij gaan verhuizen! Nadere mededelingen volgen!
9731 HH Groningen

Tel. 050 5734159
b.g.g. 06-41293641
E-mail: noordelijkheilsleger@hetnet.nl

IBAN: NL59 ABNA 047.06.09.257
Inschr.nr.KvK 02079793