Noordelijk Heilsleger

Geloven met een opdracht!!    Noordelijk Heilsleger
Poolsterlaan 2
9742 HH Groningen
Secr. Sint Eustatiusstraat 109
9715 PG Groningen
Tel. 050 5734159 b.g.g. 06-41293641
E-mail: noordelijkheilsleger@hetnet.nl
IBAN: NL59 ABNA 047.06.09.257
Inschr.nr. KvK 02079793