Noordelijk Heilsleger

Geloven met een opdracht!!    


Een enthousiast koor dat niet alleen in eigen samenkomsten zingt, maar er heel vaak op uit gaat om in andere kerken of gemeentes zingend het evangelie uit te dragen.
Wij zingen uitsluitend Nederlandstalige liederen, zodat de teksten voor iedereen duidelijk zijn. De liederen die we zingen zijn hoofdzakelijk Opwekkingsliederen, maar ook liederen uit Johan de Heer of Glorieklokken die we in een nieuw jasje hebben gestoken.