Noordelijk Heilsleger

Geloven met een opdracht!!    

Wilt u ons helpen?
Wij zijn u zeer erkentelijk als u ons zou willen steunen in ons werk. Alle giften aan het Noordelijk Heilsleger zijn - binnen de grenzen van de wet - fiscaal aftrekbaar.
Onze organisatie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
U kunt direct doneren op IBAN: NL 59ABNA  047.06.09.257 t.n.v. Noordelijk Heilsleger te Groningen.

Deze website is nog in ontwikkeling, bestuursgegevens, jaarrekeningen e.d. volgen zo spoedig mogelijk